logotyp
Login

Spolupráce

S rodiči

Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou. Rodiče chápeme jako své nejdůležitěší partnery a na vztazích mezi nimi nám velmi záleží. Základem pro vytváření takovýchto vztahů se snažíme vzájemně se respektovat, jednat otevřeně, vstřícně a ochotně spolupracovat. Rodiče jsou již při přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání seznamováni s ...

Se základní školou

Jak základní škola, tak naše mateřská škola dává možnosti vzájemného poznání. Předškoláci s učitelkami mohou nahlédnout do prostor základní školy.V měsíci lednu, vždy před zápisem do 1. třídy, paní učitelka budoucích prvňáčků navštíví třídu předškolních dětí, kde sleduje průběh dopoledních činností a formy práce u nás v mateřské škole. Tak dokáže ...

S veřejností

S Domem s pečovatelskou službou v KovářověÚzce spolupracujeme s Domem s pečovatelskou službou v Kovářově, který sídlí vedle mateřské školy. Záměrem nás všech je naučit děti vzájemné pomoci, toleranci, úctě ke stáří a porozumění. Senioři jsou zváni na naše veřejná vystoupení, ale i na besídky v mateřské škole. Děti vyrábí dárečky k významným ...

Se zřizovatelem

ŠVP je dokument veřejný a vypovídá o tom, s jakými cíli a záměry chce naše škola připravit pro jejich dobrý budoucí život v naší společnosti. Vzhledem k tomu, že vytvoření vhodných podmínek pro tento náročný proces je nezbytné, proto i naše spolupráce se zřizovatelem je nutná při zkvalitňování a modernizaci mateřské školy.Pro děti předškolního ...

AKTUALITY

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov III“

obrázek
Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ...


PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Místo, termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

NÁSTĚNKA

Provoz mateřské školy

obrázek
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. Podrobně rozepsáno ve školním řádu. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign