logotyp

Aktuality

Začátek školního roku 2020/2021

Období oficiálního školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Přijímání dětí

Místo, termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ...
Více informací

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov“

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov“ Mateřská škola Kovářov úspěšně ukončila realizaci projektu "Šablony pro MŠ Kovářov I", podpořeného finančními prostředky Evropského fondu OP VVV.
Celková výše finanční podpory činila 298 008,- Kč.
Doba realizace: 1.1.2017 - 31.12.2018. 
(Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003856)

Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace se opět zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu Výzkum, vývoj a ...
Více informací

AKTUALITY

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov II“

obrázek
Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ...

V rámci projektu "Šablony pro MŠ Kovářov II" hledáme zájemce na pozici školního asistenta od 1.9.2019 na 0,5 úvazku. Požadujeme dokončené středoškolské pedagogické vzdělání s maturitní zkouškou, dokončeným kurzem školního asistenta nebo asistenta pedagoga.
Kontakt: 382594186 - ředitelka MŠ Kovářov.

Zápis do mateřské školy

Zápis do Mateřské školy Kovářov proběhne ve dnech od 2.5.2020 do 16.5.2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců za stanovených podmínek, více v sekci "Aktuality", "Dokumenty".

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Místo, termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

NÁSTĚNKA

Provoz mateřské školy

obrázek
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. Podrobně rozepsáno ve školním řádu. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign