logotyp
Login

Doplňkové programy

Veselý úsměv

Cíl
- seznamování dětí s návyky hygieny čištění zubů

Doba realizace
- po obědě

Způsob provádění
- ve třídě malých dětí provádí čištění zubů bez pasty
...
Více informací

Zdravé pískání

Doplňkový program ŠVP se zaměřuje na náročnější vzdělávací nabídku v oblasti hudebních činností - hry na zobcovou flétnu a program posilující zdraví dětí. Činnost provádíme v odpoledních ...
Více informací

Seznamování s AJ

Výuka se uskutečňuje jedenkrát týdně po dobu přibližně 20 minut v době mezi 13:00 až 14:00 hodin po krátkém odpočinku dětí. Tato doplňková činnost je určená pro děti starší, většinou předškolní. Ve ...
Více informací

Plaváníčko

Cíl výuky

- najít přirozenou cestu ke každému dítěti, ať už má k vodě kladný či záporný vztah a získat si jeho důvěru
- nebát se vody, poznat její vlastnosti, vědět, že nás nese, ...
Více informací

AKTUALITY

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov II“

obrázek
Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ...

V rámci projektu "Šablony pro MŠ Kovářov II" hledáme zájemce na pozici školního asistenta od 1.9.2019 na 0,5 úvazku. Požadujeme dokončené středoškolské pedagogické vzdělání s maturitní zkouškou, dokončeným kurzem školního asistenta nebo asistenta pedagoga.
Kontakt: 382594186 - ředitelka MŠ Kovářov.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Místo, termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

NÁSTĚNKA

Provoz mateřské školy

obrázek
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. Podrobně rozepsáno ve školním řádu. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign