logotyp
Login

Informace o GDPR

GDPR

Vážení rodiče, 25.5.2018 nabude platnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Shromažďování osobních dat v Mateřské škole Kovářov vychází jednak ze zákonných norem, jednak z vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o dítěti a o zákonném zástupci.

Mateřská škola Kovářov, okres Písek se nyní aktivně připravuje na účinnost nové legislativy.

Kdy se jedná o zákonné normy?

Jsou to veškeré podklady týkající se školní matriky, související s docházkou dítěte do mateřské školy /evidenční list, podklady pro vyšetření v PPP, správní řád/

Kdy se jedná o potřebu Vašeho výslovného souhlasu?

údaje o dítěti při účasti na soutěžích
souhlas se zveřejněním výtvarných prací dítěte
souhlas se zveřejněním fotografií dětí na nástěnkách, internetu, místním zpravodaji za účelem propagace mateřské školy

Funkci pověřěnce pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 pro Mateřskou školu Kovářov,okres Písek zajišťuje Svazek obcí Milevska, Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko, IČO:  65986580.

Kontaktní osoba:  Bc. Michaela Hrnečková
                          tel.: 602 528 913
                          e-mail:poverenec@sdruzeni-milevsko.cz

 


 
     

 

AKTUALITY

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov II“

obrázek
Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ...

V rámci projektu "Šablony pro MŠ Kovářov II" hledáme zájemce na pozici školního asistenta od 1.9.2019 na 0,5 úvazku. Požadujeme dokončené středoškolské pedagogické vzdělání s maturitní zkouškou, dokončeným kurzem školního asistenta nebo asistenta pedagoga.
Kontakt: 382594186 - ředitelka MŠ Kovářov.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Místo, termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

NÁSTĚNKA

Provoz mateřské školy

obrázek
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. Podrobně rozepsáno ve školním řádu. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign