logotyp
Login

Informace o GDPR

GDPR

Vážení rodiče, 25.5.2018 nabude platnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Shromažďování osobních dat v Mateřské škole Kovářov vychází jednak ze zákonných norem, jednak z vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o dítěti a o zákonném zástupci.

Mateřská škola Kovářov, okres Písek se nyní aktivně připravuje na účinnost nové legislativy.

Kdy se jedná o zákonné normy?

Jsou to veškeré podklady týkající se školní matriky, související s docházkou dítěte do mateřské školy /evidenční list, podklady pro vyšetření v PPP, správní řád/

Kdy se jedná o potřebu Vašeho výslovného souhlasu?

údaje o dítěti při účasti na soutěžích
souhlas se zveřejněním výtvarných prací dítěte
souhlas se zveřejněním fotografií dětí na nástěnkách, internetu, místním zpravodaji za účelem propagace mateřské školy

Funkci pověřěnce pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 ro Mateřskou škpolu Kovářov,okres Písek zajišťuje Svazek obcí Milevska, Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko, IČO:  65986580.

Kontaktní osoba:  Bc. Michaela Hrnečková
                          tel.: 602 528 913
                          e-mail:poverenec@sdruzeni-milevsko.cz

Na těchto stránkách neuchováváme žádné citlivé osobní informace. Z Cookies používáme jen parametr SESSIONID.


 
     

 

Mateřská škola Kovářov

Kovářov 107
398 55 Kovářov

tel/fax: 382 594 186

739 456 403
737 177 986

e-mail: mskovarov@volny.cz

ID datové schránky: msqktd5
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign