logotyp
Login

Přijímání dětí

Místo, termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
Do třídy mateřské školy se mohou přijímat také děti od dvou let věku (na základě vyjádření pediatra).

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria vydaná na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání podle § 34 a v souladu s vyhláškou MŠMT č. I4/2005 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka Mateřské školy Kovářov stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

1. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky.

2. Zaměstnanost rodičů.

3. Pravidelná docházka dítěte s nástupem od 1.9.

4. Docházka dítěte podle zákona 204/2005 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů:
  • děti s nástupem od 1.9., které dovršily 3 let
  • v mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec
  • děti, které dovrší 3 let do konce kalendářního roku
5. Datum přijetí žádosti

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov II“

obrázek
Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ...

V rámci projektu "Šablony pro MŠ Kovářov II" hledáme zájemce na pozici školního asistenta od 1.9.2019 na 0,5 úvazku. Požadujeme dokončené středoškolské pedagogické vzdělání s maturitní zkouškou, dokončeným kurzem školního asistenta nebo asistenta pedagoga.
Kontakt: 382594186 - ředitelka MŠ Kovářov.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Místo, termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

NÁSTĚNKA

Provoz mateřské školy

obrázek
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. Podrobně rozepsáno ve školním řádu. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign