logotyp
Login

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov“

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov“

Mateřská škola Kovářov úspěšně ukončila realizaci projektu "Šablony pro MŠ Kovářov I", podpořeného finančními prostředky Evropského fondu OP VVV.
Celková výše finanční podpory činila 298 008,- Kč.
Doba realizace: 1.1.2017 - 31.12.2018. 
(Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003856)

Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace se opět zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_18_063 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – „Šablony pro MŠ Kovářov II".

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/18_063/0011020

Celková výše finanční podpory:  411.644,- Kč

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a spolupráce s rodiči dětí mateřské školy.

realizace projektu:  01. 01. 2019 - 31.12.2020

 Aktivity a jejich cíle:

1. Školní asistent – personální podpora MŠ

Cíl: Poskytnout dočasnou personální podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – polytechnické vzdělávání

Cíl: Podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání formou DVPP v rozsahu 8 hodin


3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cíl: Poskytnout rodičům setkání za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do ZŠ.

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov III“

obrázek
Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ...


PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Místo, termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

NÁSTĚNKA

Provoz mateřské školy

obrázek
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. Podrobně rozepsáno ve školním řádu. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign