logotyp
Login

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Ředitelka mateřské školy

Podle § 123 odst. 1 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o přeškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

s t a n o v u j e

  • základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte od 1.9.2012 do 31.8.2013 ve výši 100,- Kč za měsíc
  • úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do mateřské školy z vážných zdravotních důvodů /potvrzeno lékařem/ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce ve výši 50,- Kč za měsíc/na základě písemné žádosti/ 
  • v případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání se úplata za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské školy

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zakonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov III“

obrázek
Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ...


PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Místo, termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

NÁSTĚNKA

Provoz mateřské školy

obrázek
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. Podrobně rozepsáno ve školním řádu. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign