logotyp
Login

Jídelníček /Stravování

Jídelníček v týdnu od...


dopolední svačinaobědodpolední svačina
    
úterý   
středa   
čtvrtek   
pátek   
Přejeme dobrou chuť

Stravování

Děti, které se stravují v mateřské škole, jsou rozděleny do kategorií:

1. kategorie: strávníci do 6 let
2. kategorie  strávníci od 7 let  (děti s odkladem školní docházky)

1. kategorie – strávníci do 6 let:

- dopolední přesnídávka 7,- Kč
- oběd 16,- Kč
- odpolední svačina 7,- Kč
- celková cena pro polodenní stravování dětí je 23,- Kč
- celková cena pro celodenní stravování dětí je 30,- Kč

2. kategorie – strávníci od 7 let:

- dopolední přesnídávka 7,- Kč
- oběd 19,- Kč
- odpolední svačina 7,- Kč
- celková cena pro polodenní stravování dětí je 26,- Kč
- celková cena pro celodenní stravování dětí je 33,- Kč

Je nutné děti přihlašovat a odhlašovat ze stravování 1 den předem do určeného sešitu v šatně.

Stravné se platí vždy do 12. dne v měsíci u paní ředitelky M. Fauknerové.

AKTUALITY

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov II“

obrázek
Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ...

V rámci projektu "Šablony pro MŠ Kovářov II" hledáme zájemce na pozici školního asistenta od 1.9.2019 na 0,5 úvazku. Požadujeme dokončené středoškolské pedagogické vzdělání s maturitní zkouškou, dokončeným kurzem školního asistenta nebo asistenta pedagoga.
Kontakt: 382594186 - ředitelka MŠ Kovářov.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Místo, termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

NÁSTĚNKA

Provoz mateřské školy

obrázek
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. Podrobně rozepsáno ve školním řádu. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign