logotyp
Login
Exteriér školy
1 - (7)
Exteriér školy

O nás - MŠ Kovářov

  • image 36
  • image 37
  • image 38
  • image 39
  • image 40

Prostředí a zahrada MŠ

Prostředí a zahrada MŠ 
Mateřská škola Kovářov
nabízí kapacitu pro 56 dětí. Přijímáme děti zpravidla ve věku od 2,5 do 6,5 let.Ve výjimečných případech jsou přijaty i děti mladší tří let, pokud rodiče požádají o umístění dítěte z opodstatněných důvodů (nástup do zaměstnání). Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd. V první třídě jsou umístněny děti od 2,5 do 4,5 let a druhou třídu navštěvují děti od 4,5 do 6 let a děti s odkladem školní docházky.

Mateřská škola je obklopena rozlehlou zahradou s dostatečným množstvím vzrostlých stromků, které vytvářejí stinná zákoutí potřebná pro pobyt dětí na zahradě v letních měsících. Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoli ročním období.
MŠ Kovářov - prolézačky Mateřská škola Kovářov - pohled na budovu z východu MŠ Kovářov pohled na zahradu Mateřská škola Kovářov - pohled na budovu od pískoviště Mateřská škola Kovářov - jídelna Mateřská škola Kovářov - lůžka k odpolednímu odpočinku Mateřská škola Kovářov - umývárna MŠ Kovářova - koutek s hračkami

Historie školy

Počátky existence Mateřské školy v Kovářově jsou zaznamenány již v roce 1947. Zařízení bylo zřízeno výnosem zemské školní rady 16. 12. 1946 v Praze. Postupem času však prostory nevyhovovaly podmínkám a provozu zařízení. Původní budova byla zbouraná a činnost školy přemístěna do budovy obecního úřadu.

V roce 1964 byla slavnostně otevřena zcela nová zcela nová stávající přízemní budova mateřské školy, nacházející se v okrajové části vesnice, obklopena prostornou zahradou. Vzhledem k nízké kapacitě bylo nutno přistoupit k jejímu rozšíření. V roce 1977 byla otevřena přístavba dvou nových tříd. V provozu byla dvě předškolní oddělení a jedno oddělení jeslí s celkovou kapacitou 90 dětí.

Na jaře roku 1993 došlo ke zrušení jeslové třídy. Obecní úřad v Kovářově rozhodl využít prostory staré budovy, kde se nacházely jesle ke zřízení domu s pečovatelskou službou.

Od 1. 1. 2003 byla škola ustanovena samostatným právním subjektem - příspěvkovou organizací. Zřizovatelem mateřské školy je Obec Kovářov.

Exteriér školy

Obrázků: 1-4 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  
Exteriér školy Exteriér školy Exteriér školy Exteriér školy

Interiér školy

Interiér školy Interiér školy Interiér školy Interiér školy

AKTUALITY

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Místo, termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov III“

obrázek
Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ...


NÁSTĚNKA

Provoz mateřské školy

obrázek
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. Podrobně rozepsáno ve školním řádu. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign